Pusat Situs Live Taruhan Judi Online Terpercaya Indonesia

Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Selingkuh Versi Orang Jawa

 Meme, Prediksi, Rumor, Uncategorized, Unik

Selingan Agawe Kukuh – Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Selingkuh Versi Orang Jawa – Lakune wong omah-omah (rumah tangga) iku mesthi ngadepi godha lan rubeda, mbuh iku masalah ekonomi, anake nakal, campur tangan pihak njaba utawa ….. “seling-kuh”. Selingkuh ngono prastowo sing gampang-gampang angel, yen bisa ngadhepi ya slamet – nanging yen ora sabar bisa tambah runyem tundhone bisa bubrah. Anggone ngudhari perlu ngangggo manajemen konflik (mengatasi masalah tanpa masalah).

Sebab selingkuh :

 • Pengin variasi. Ana ngomah saben dina dicawisi sega umbuk lan lawuh sing enak-enak. sekali-sekali pengin mangan sega jagung lawuh gereh peda sing dipincuk godhong jati.
 • Witing tresna jalaran saka kulina. Umpamane kanca kantor, bos karo anak buah, kanca bakul sak pasar, juragan karo sopire, bakul sega/pelayan toko/sales karo pelanggane.
 • Masa puber. Putri yuswa 30-an utawa kakung yuswa 40-an iku nedheng nedhenge fisik lan secara ekonomi wis mapan, nek listrik tegangan tinggi. Yen ora bisa ngampet hardaning nepsu bakal gampang kegodha karo lawan jenis.
 • Swasana bale omah sing kurang harmonis, bojo sing gila kerja (workaholic) ora nggatekake sing ana ngomah, bisa dadi bibit selingkuh.
 • Kakakter utawa gawan bayi. Watuk ana tambane, yen watak angel marine.
 • Telpun salah sambung utawa sms nyasar. Dll

Tandha-tandha selingkuh :

 • Hapene tansah dijaga, bojone/anake ora entuk nyenggol. Jeneng ditulis liya, umpamame Hartini ditulis Harto. Nalika hapene muni kaget terus ngadoh saka wong liya supaya ora konangan/keprungu. Nek jaman mbiyen, dompete didhelikke ana ngisor kasur sebab isine foto utawa layang slingkuhane.
 • Ujuk-ujuk mbatalke janji sing wis dirancang karo kulawarga, golek alesan sing ora-ora. Duwe kegiatan anyar, sing nganeh-anehi.
 • Nyalahke bojone, golek kesalahane wong liya supaya wadine ora kewiyak.
 • Lali bab-bab sing biasa lan sederhana ing ngomah, mangka jaman semana tliti marang bab-bab sing sederhana iki.
 • Crita bab-bab sing ora-ora. Ngaco, wingi crita ngene mbareng sesuk dicritakke ngono, kamangka rembugan bab sing padha.
 • Nganeh-nganehi, seneng bab-bab anyar sing sak durunge ora disenengi, amarga pengin ngimbangi karo apa sing disenengi selingkuhane.
 • Sandhang pengaggone luwih rapi,mlithit nganggo lenga wangi sumegrak. Dll

Dampak selingkuh :

 • Shock, trauma nek kebablasen bisa stress.
 • Bojone rumangsa isin lan asor tumrap tangga teparone, sedih lan ngalamun, geneya diselingkuhake. Kamangka sing kudune isin lan sedih iku wong sing nglakoni selingkuh.
 • Posesif. Rasa pengin handarbeni iku kudu ana ing jejodhohan, mula nalika dikhianati/ diselungkihi dadi lara banget malah mbalik dadi rasa gething.
 • Anyel, gela, geneya aku kok bodho lan bisa diapusi.
 • Lega. Perasaan lega biasane dialami kanggone pasangan sing sak durunge wis krasa dikhianati. Bareng klakon kawiyak rasane lega lan age-age melangkah kaya apa sing wis direncana.

Cara ngatasi perselingkuhan :

 • Sabar, aja emosi, introspeksi (mawas diri) apa sing dadi kekurangane diowahi.
 • Aja kesusu wadul nyang pihak liya, nyang wong tuwane dhewe, nyang atasane apa maneh wadul nyang wong liya braya bisa-bisa mala digeguyu utawa diwelahke. Akibat lapur atasane, mengko kariere sing lanang malah pupus lha rugi kabeh.
 • Sapa ngerti iki bener-bener coba utawa ujian saka Gusti Allah. Ikhlas, ndonga nyuwun kekuatan lan pitulungan mring Gusti Allah. Percoyoa kabeh lakon ndonya iki mesti owah gingsir, saiki peteng sedhela maneh bakal padhang.

selingkuh dengan istri tetangga

Ayo buruan daftar userID anda di INDO888
Cukup 50 ribu main game bisa dapet duit..
Hubungi Kami (24/7) di :
Pin BB 2BBDEB00
Pin BB 58A1540D
Line indo888net
www. indo888 .com/ .net/ .info/
www. TARUHANTOP .com/ .net/ .in/
Happy Betting dan Salam Hokky^^

Author: 

Related Posts

Leave a Reply